Přeskočit navigaci

  Služby

 • OUTSOURCING SLUŽEB IT

  Obecně se pod pojmem "Outsourcing" rozumí smluvní vztah s externí firmou za účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, která většinou nepatří k hlavní podnikatelské činnosti podniku.

 • HOSTOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH SERVERŮ

  Hostování virtuálních serverů je služba vhodná pro široké spektrum zákazníků, kteří nemusí vynaložit nemalé prostředky na pořízení vlastního hardwaru a housingu na kterém a kde svůj systém provozuje.

 • SMLUVNÍ SERVIS

  Cílem je poskytnout zákazníkovi jistotu v případě havárie nebo neočekávaného výpadku systému.

 • SPRÁVA A VÝSTAVBA SÍTÍ

  Pro naše zákazníky zajišťujeme projektování, systémovou integraci a dodávky rozsáhlých počítačových sítí LAN / WAN včetně souvisejících telekomunikačních zařízení, aktivních prvků, počítačů a periferií.

 • VÝVOJ SOFTWARE

  Potřebujete-li zautomatizovat operace ve Vašem podniku do podoby softwaru, provedeme pro Vás kompletní realizaci všech kroků potřebných k dosažení tohoto cíle.

 • AUDIT INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

  Audit informačních technologií umožňuje klientům získat přehled o výpočetní technice (hardware, software, sítě, Internet) instalované a využívané ve firmě.

 • DALŠÍ NÁMI NABÍZENÉ SLUŽBY

  Nabízených služeb v oblasti IT je nepřeberné množství, zde je několik dalších problematických, s kterými Vám můžeme pomoci. Od řešení antivirové ochrany, zabezpečení sítí až po kamerové systémy.